ХИМИЧЕН ПИЛИНГ ОБУЧЕНИЕ

500 лв.

Обучението включва повърхностен химичен пилинг, средно дълбок химичен пилинг, дълбок химичен пилинг.

1. Конспект:

  • Химичен пилинг-същност ,характеристики, видове
  • Введение във видовете киселини при химичен пилинг-същност, характеристики, различия
  • Епидермис и мезодерма-същност и характертистики
  • Продукти при химичен пилинг
  • Етапи на процедурите с химичен пилинг
  • Материали при химичен пилинг-видове, характеристики, дезинфекция
  • Зони за третиране, препоръчителен курс
  • Противопоказания на мезотерапиите
  • Практическа част

2. Успешно завършилите получават сертификат от МОН и съдействие за намиране на работа по желаната специалност.

3. Курсът може да бъде както индивидуален така и в група, с гъвкаво време според индивидуалните възможности на курсистите и възможностите на центъра.

4. Лицензия на център за професионално обучение издадена от НАПОО към МС НА Република България.