Обучение LPG LIPO

300 лв.

1. Конспект:

  • Какво е липоендермологията
  • Въведение в метода LPG
  • Техника на работа-същност,характеристики,препоръки
  • Зони за третиране-препоръчителен пакет,резултати

Противопоказания

2. Успешно завършилите получават сертификат от МОН и съдействие за намиране на работа по желаната специалност.

3. Кърсът може да бъде както индивидуален така и в група,с гъвкаво време според индивидуалните възможности на курсистите и възможностите на центъра.

4. Лицензия на център за професионално обучение издадена от НАПОО към МС НА Република  България.