ОБУЧЕНИЕ КРИОЛИПОЛИЗА

400 лв.

1. Конспект:

  • Криолиполиза-същност и характеристика
  • Замразяване на подкожни тъканидействие,противопоказания,резултати
  • Антифрийз мембрана-същност,характеристика
  • Подкожен липиден слойслой-характеристика,дълбочина,третиране
  • Въведение в метода-етапи на работа
  • Зони за третиране-препоръчителен пакет
  • Противопоказания,възрастови ограничения
  • Практическа част

2. Успешно завършилите получават сертификат от МОН и съдействие за намиране на работа по желаната специалност.

3. Курсът може да бъде както индивидуален така и в група, с гъвкаво време според индивидуалните възможности на курсистите и възможностите на центъра.

4. Лицензия на център за професионално обучение издадена от НАПОО към МС НА Република България.