ОБУЧЕНИЕ BBGLOW

175 лв.

1. Конспект:

  • Мезо фон дьо тен-същност ,характеристики, видове
  • Видове пигменти за BB Glow-същност, характеристики, различия
  • Епидермис и мезодерма-същност и характертистики
  • Продукти при процедура BB Glow
  • Нано игли-същност,характеристика
  • Етапи на процедурите BB Glow
  • Материали-видове, характеристики, дезинфекция
  • Зони за третиране, препоръчителен курс
  • Противопоказания на мезотерапиите
  • Практическа част

2. Успешно завършилите получават сертификат от МОН и съдействие за намиране на работа по желаната специалност.

3. Курсът може да бъде както индивидуален така и в група, с гъвкаво време според индивидуалните възможности на курсистите и възможностите на центъра.

4. Лицензия на център за професионално обучение издадена от НАПОО към МС НА Република България.