ХАЙФУ(HI-FU) ОБУЧЕНИЕ

500 лв.

1. Конспект:

  • Хайфу-същност и характеристика
  • Високо интензивен, фокусиран ултразвукдействие,противопоказания,резултати
  • Видове ултразвук-същност,характеристика
  • SMAS слой,колагенов слой-характеристика,дълбочина,третиране
  • Въведение в метода-етапи на работа
  • Зони за третиране-препоръчителен пакет
  • Противопоказания,възрастови ограничения
  • Практическа част

2. Успешно завършилите получават сертификат от МОН и съдействие за намиране на работа по желаната специалност.

3. Курсът може да бъде както индивидуален така и в група, с гъвкаво време според индивидуалните възможности на курсистите и възможностите на центъра.

4.Лицензия на център за професионално обучение издадена от НАПОО към МС НА Република България.